Top richtlijnen van Spoelspijkers

27 Verklaring Een oortelefoon was niet dit geval, aangezien die werkte feilloos voor overige audioapparatuur. Bovendien begrijpen we zeker het het de uitstekende soort was via ervaring betreffende overige radio s. Deze aankomen nog aan voorstel. Met ons batterij beschikken over we getest of een schakeling echt geleidde. Verder het was dit probleem ook niet. Betreffende de antenne kan niks onjuist mee bestaan (lang genoeg) en wij beschikken over tevens ons kraan uitgeprobeerd ingeval aarde. Aangezien het elkeen niet het geval was, kan zijn ons logische verklaring de te lange afstand tussen zender en ontvanger. Die radio heeft nauwelijks tuner, waardoor daar alle mogelijke signalen op verscheidene frequenties binnenkomen. Het kan zijn uiteraard essentieel het daar één signaal kan zijn het veel krachtiger is vervolgens anderen teneinde toch ons radiostation te beluisteren.

We sturen jouw e-mail door naar een desbetreffende leverancier. Gewoon gesproken ontvangen we binnen 24 tot 48 uur een reactie, die wij regelrecht naar je doorsturen. Wanneer wij het onderdeel behoren te kopen, kan zijn het in een meeste gevallen binnen een week bij je in huis.

Our price kan zijn lower than the manufacturer's "minimum advertised price." As a result, we cannot opvoering you the price in catalog or the middel page.

Het verband tussen L, C en f kan zijn: f res = 6
7
8
9/ (2π (LC) ) Teneinde te beginnen betreffende ontwerp Blauw met een afstelbare condensator. De enige zender welke wij juist konden onthalen was CAZ!. Toentertijd het signaal op zijn sterkst was, gaf de meter de volgende waarden over een afgestemde kring: L = 195 µh = H C = pf = 115, F Daaruit volgt zodra f res = 2, khz. De frequentie waarop CAZ! in de ether te onthalen kan zijn, is desalniettemin 828 khz. Betreffende een schuifradio konden wij meer zenders vinden. Deze heeft een vaste condensator met C = 471 pf. Aangaande drie zenders rekenden we de frequentie uit: Capaciteit C (pf) Zelfinductie L (µh) Resonantiefrequentie L (khz) , , , De afgestemde kring betreffende resonantiefrequentie met 870 khz gaf een zender CAZ! betreffende ons frequentie met 828 Hz. Verklaring Een maatregelen welke wij zouden treffen teneinde klank uit allebei de radio s te oplopen, beschikken over te vervaardigen betreffende een sensatie aan een LC-kring en zeker betreffende een sensatie over de oortelefoon. Doordat er maar weinig vermogen in de radio zit (geen extra spanningsbron, alleen de energie van het radiosignaal alleen), dien je een kring niet te zwaar belasten en is een gevoelige oortelefoon nodig. Een kristaloortelefoon is zeer gevoelig en welke hebben wij dus gebruikt. Ernaast zorgt de aarde ervoor dat de sensatie over een LC-kring wat hoger wordt. Met een hogere spanning over de oortelefoon is het geluidsniveau hoger. Een antenne moet natuurlijk lang bestaan en hoog 29

5 1884: Edison laat stroomdoorgang via vacuüm merken door middel van een gloeilampje betreffende een plaatvormige elektrode. 1887: Heinrich Hertz gevonden dat de functie aangaande elektrische vonken wordt veroorzaakt door dit feit het ze het golfprincipe volgen. Hierbij bevestigt hij tevens het deze golven met een snelheid van dit lichtwegend moeten kunnen. 1895: Popoff te Kroonstadt aangewend antennes om dit signaal van elektrische golven te versterken. 1896: Guglielmo Marconi bewijst dat dit geoorloofd is om betreffende ons coherer (detector) advertenties op te nemen. Dit gebeurt tijdens aanraking betreffende een Brits telegraafstation. 1898: Braun raakt betrokken voor een draadloze telegrafie van Marconi en ontdekte dat dit bereik over radiosignalen veel hoger kan zijn indien de een paar spoelen welke toen waren betrokken bij hun zender (één spoel wegens een oscillator en één voor de antenne), in resonantie waren. Het verliep heel wat beter dan als ze meteen waren verbonden. 1902: Braun ontdekt dat gelijk principe geldt voor dit ontvangen betreffende signalen. Het komt over pas bij een kristalradio later omdat deze zo verdere signalen mag ontvangen en er hierbij minder demping optreedt. 1903: Poulsen gevonden de opwekking betreffende steeds-signalen bij elektrische signalen. 1912: Lee de Forest ontwikkelt een gloeikathodebuis met drie elektroden.

Zeker moet een ingang betreffende zo n versterker ons niet te goede spanning benodigd hebben. Computerluidsprekers bestaan geschikt, daar deze gering extra belasting op een kring leggen. Signaal met een goede en lage Q factor: de bandbreedte beslist En nu wat over een resultaten. Een schuifradio gaf voor de zender CAZ! ons resonantiefrequentie aangaande 870 khz, hetgeen dichtbij de 828 khz met de zender ligt. Dit verschil mag om een paar redenen verklaard geraken: 1. Een LC-kring had wellicht nog fijner op een zender afgestemd mogen geraken, opdat een resonantiefrequentie dichterbij de 828 khz kwam. 2. Ook niet enkel een condensator bezit een zekere capaciteit. De ontvanger bevat alsnog meer componenten die een korte capaciteit hebben. Deze is vervolgens wel klein, doch kan zeker een resonantiefrequentie beïnvloeden. Wij beschikken over enkel betreffende de capaciteit over de condensator rekening gehouden. Ontwerp Blauw gaf bij een zender CAZ! als resonantiefrequentie zo n 200 khz verdere vervolgens de werkelijke frequentie over CAZ!. Bovenstaande oorzaken melden een klein verschil, doch dit omvangrijke verschil is louter te verklaren betreffende een fout in een meting. De LCRmeter gaf een twijfelachtige meting van de capaciteit over de afstembare condensator. Deze gaf immers geen belangrijke waarde. Dit is uiteraard goed mogelijk het de capaciteit aangaande een condensator niet volstrekt klopt. 30

L 4 en L twee horen te nu respectievelijk worden vernieuwen via C 6
7
8
9 en C twee. De versterkingsfactor is bij de Collpits-oscillator op gelijke methode te berekenen. Alleen moet je hier een condensatoren via mekaar delen in regio met een spoelen. Uitgezonderd een Collpits-oscillator met een gemeenschappelijke emitter kan zijn er ook ons Collpits-oscillator betreffende ons algmeen voorkomende basis. Hierbij roept dat radiosignalen via een derde condensator (C3) bij de massa welke daar ligt terecht. Hiermee worden daar nauwelijks signalen tot een transistor gestuurd en mag die oscillator verder werken op hogere frequenties, wat wat een oscillator betreffende een algmeen voorkomende emitter ook niet mag. 19

Beter beschreven: er is overal ons exacte waarde op al die mogelijke intervallen. Er is zeker overal ons signaal. Ons analoog signaal bevat uiteraard alle oorspronkelijke informatie. Bij ons discreet signaal kan zijn het echter anders. Voor een discreet signaal mogen daar maar bepaalde waardes worden bereikt. Ons binair discreet signaal onder andere mag enkel maar een waarde 0 en 4 hebben. Gelijk principe geldt hier voor radiosignalen, slechts mag hier dit discrete signaal verschillende waarde aannemen opdat de oorspronkelijke info lekkerder kan worden overgebracht. Jouw kunt het discrete signaal voor een analoog radiosignaal zien zodra ons staafdiagram waarbij over korte intervallen één waarde met het analoge signaal kan geraken aangenomen. Ingeval men het signaal zo juist mogelijk wil overbrengen, dien men de intervallen kleiner vervaardigen. Hierdoor kan dit analoge signaal beter geraken benaderd voor het verzenden. Meteen het radiosignaal kan zijn omgezet tot een discreet elektrisch signaal mag het geraken gemoduleerd met de hand van een AM-modulatie en de FM-modulatie. FM-modulatie bezit de laatste jaren de voorliefde gekregen omdat hierbij niet zo ruis vormt zich, wat een geluidskwaliteit aanzienlijk verbetert. Na dit omzetten met analoog naar discreet en dit moduleren kan dit signaal door een ether worden verzonden. 22

Our price kan zijn lower than the manufacturer's "minimum advertised price." As a result, wij cannot performance you the price in catalog or the middel page.

De hoeveelheid elektromagnetische straling is namelijk evenredig betreffende f twee. De draaggolf kan bewerkt worden via afwijkingen in amplitude, frequentie en fase. De eerste een paar omgangsvormen geraken verreweg het meeste gebruikt, het zijn respectievelijk een AM- en FM-signalen. Amplitude modulatie Een benaming amplitude modulatie zegt het weet: een muziek of het stemgeluid van een DJ is door verschillen in amplitude over een draaggolf overgebracht. Dat werkt op die methode: De DJ praat in ons microfoon. Daarom opkomen er afwijkingen in sensatie. Die verschillen geraken versterkt. Dat is dit bronsignaal. Een amplitude aangaande de draaggolf is onafgelaten veranderd door dit bronsignaal. Informatiesignaal Ongemoduleerde draaggolf Gemoduleerde draaggolf 15

Het is soortgelijk betreffende ons slinger. Een (potentiële) zwaarte-energie aangaande de slinger, als deze op bestaan hoogste kwestie kan zijn, is vergelijkbaar met de elektrische sterkte met een condensator. Een kinetische vitaliteit van de slinger is vergelijkbaar met de stroom via een spoel. Een slinger slingert vervolgens betreffende ons bepaalde frequentie. Het gebeurt in een LC-kring verder. Dat wordt de resonantiefrequentie genoemd. Deze is afhankelijk aangaande de zelfinductie coëfficiënt betreffende de spoel en de capaciteit betreffende een condensator. In ons radio gaat uiteraard uit een chaos met signalen welke via een antenne binnenkomen dit radiosignaal gefilterd geraken betreffende een frequentie, onmiddellijk met een resonantiefrequentie met een LC-kring. Een resonantiefrequentie over een LC-kring is betreffende een eerstvolgende formule bepaald: f res = 4/ (tweeπ (LC) ) Daarenboven kan zijn L een zelfinductie over een spoel in Henry en C een capaciteit over een condensator in Farad. Een zelfinductie over een spoel kan zijn afhankelijk met dit reeks windingen, een lengte, doorsnede en soort kern. Deze formule hoort bovendien: L = µ 0 µ r N 2 A / l µ 0 = 4π (magnetische permeabiliteit aangaande het vacuüm) µ r is een relatieve permeabiliteit van een kern. In vacuüm kan zijn die 5, doch met een ferrietkern vele malen groter. N kan zijn dit reeks windingen met een spoel. A de doorsnede en l de lengte aangaande de spoel. Die coëfficiënt kan zijn te meten betreffende ons spoelmeter. 24

2 Voorwoord Betreffende het profielwerkstuk sluiten wij de loopbaan op het Gertrudiscollege af. Zo n korte 3 jaar geleden hadden we de richting alang gekozen en was het absoluut dat wij een profielwerkstuk zouden kunnen doen betreffende betrekking tot een natuurvak. Wegens ons was de afwisseling snel geschapen en natuurkunde werd het vak daar waar wij het voor een klein jaartje nader dan normaal in gingen verdiepen en het werkstuk, met hulp met onze docent dhr. click here over Egeraat, wordt daarvan dit resultaat. De opdracht was een natuurkundig thema uit te zoeken hetgeen niet te ingewikkeld was, liefst behoorlijk origineel en liefst verder nog uitvoerbaar. Het was alang onmiddellijk een uitdaging, omdat we gestart ambitieus. Ons allereerste echte inzicht was om ons gemotoriseerd vliegtuigje te maken en er iets met te gaan onderzoeken. Wij waren sowieso van idee om iets te kunnen construeren, daar daar heel wat uren mee binnen te halen waren en het dit werken aan het profielwerkstuk een stuk gevarieerder zou produceren. Het benul werden echter regelrecht afgekeurd, mede daar dit teveel werk was en een motor welke benodigd zou zijn heel wat te zwaar zou geraken wegens het korte vliegtuigje wat we wilden vervaardigen.

Our price is lower than the manufacturer's "minimum advertised price." As a result, we cannot show you the price in catalog or the middel page.

32 Kristalradio betreffende zelfgemaakte spoel en condensator Werking Die radio werkt identiek ingeval een vorige 2. Deze heeft precies ingeval een schuifradio een verschuifbare kern in een spoel. Echter kan zijn deze radio ook niet gemaakt vanuit een bouwpakket. Hierbij proberen wij te laten bemerken het een radio eenvoudigweg en met persoonlijk materialen gebouwd kan geraken. Op deze methode maakte men vroeger heel wat radio's zelf. De radio bestaan uit dezelfde onderdelen wanneer de schuifradio en ontwerp Blauw. We hebben hiertoe de eerstvolgende materialen gebruikt: - Diode - Kristaloortelefoon - PVC-elektriciteitsbuisje (om condensator te vervaardigen en om een spoel omheen te wikkelen) - Aluminiumfolie (twee stroken die wanneer 'platen' aangaande een condensator dienen) - Schilderstape (om de platen met de condensator te scheiden) - Koperdraad (vanwege een spoel en de verbindingen) - Ferrietstaaf (fungeert als kern betreffende een spoel) - Spijkers, getimmerd op een plankje (om een verbindingen aan elkander te vervaardigen) Hieronder op de afbeelding betreffende die radio is te opmaken hoe deze kan zijn opgebouwd.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Top richtlijnen van Spoelspijkers”

Leave a Reply

Gravatar